079-3160061

Taxatie

De juiste taxatie

De waarde van een woning is belangrijk voor een koper, verkoper, hypotheekverstrekker, verzekering, overheid en belastingdienst. Een taxateur kan die waarde objectief bepalen. Een deskundige bij uitstek op het gebied van taxaties is uw NVM-makelaar. Uw makelaar zal allereerst vragen waarom u een taxatie wilt laten verrichten. Het doel van een taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. U kunt de volgende soorten waarden tegenkomen:

  • Onderhandse verkoopwaarde: als u een woning koopt of verkoopt vrij van huur is deze waarde van belang; ook is deze waarde van toepassing bij het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie.
  • Executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop; nodig als u een hypotheek wilt afsluiten.
  • Herbouwwaarde: de kosten van een nieuwe, gelijkwaardige woning na bijvoorbeeld brand; nodig als u een opstalverzekering wilt afsluiten.
  • Waarde in het economische verkeer: gevraagd door de belastingdienst voor de bepaling van onder andere de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait aan de hand van de WOZ.

Taxeren

Bij een taxatie dient u het eigendomsbewijs, en zo mogelijk tekeningen gereed te hebben. De NVW-taxateur let op de volgende aspecten: de staat van onderhoud, de inhoud en oppervlakte, de functionele indeling, de constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit ervan, de mate van isolatie en energiezuinige maatregelen, de verplichtingen en rechten van de woning en de grond, de ligging en de omgeving (met welke voorzieningen) van de woning. Verder informeert hij meestal bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verricht hij een kadastraal onderzoek om zijn gegevens met die van het Kadaster te vergelijken. Ook belangrijk is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod. Uw NVM-taxateur legt zijn bevindingen vast in een taxatierapport. Verschillende taxateurs kunnen een verschillende taxatie geven, omdat het om schattingen gaat. Binnen bepaalde marges mogen de taxaties daarom van elkaar afwijken.

Klik hier voor taxatieopdracht van het nwwi

WOZ

Voor diverse belastingheffingen wil de overheid de waarde van uw woning weten, onder andere voor het huurwaardeforfait. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepaling eenduidig verlopen. Een vastgestelde waarde geldt voor vier jaar. De door de gemeente aangestelde taxateur gaat altijd uit van de onderhandse verkoopwaarde vrij van verhuur en gebruik: de hoogste waarde. Als eigenaar kunt u inzage krijgen in het taxatierapport en de beoordelingscriteria. Bent u het niet eens met de taxatie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen en hiervoor een contra-expertise door uw NVM-makelaar laten uitvoeren.